Charles Michel belt president Ilham Aliyev

Op 7 oktober heeft Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, een telefoongesprek gevoerd met Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, zo meldt Karabach24 via Report.az.

Tijdens het telefoongesprek wisselden de partijen van gedachten over regionale kwesties.

Het staatshoofd merkte op dat het opnemen van Azerbeidzjan in de quadrilaterale verklaring zonder de deelname van Azerbeidzjan in Granada niet de juiste aanpak was. President Ilham Aliyev zei ook dat Azerbeidzjan vanwege het bekende standpunt van Frankrijk niet deelnam aan de bijeenkomst in Granada. Het staatshoofd benadrukte dat de levering van wapens door Frankrijk aan Armenië een aanpak was die niet de vrede diende, maar een aanpak die bedoeld was om een nieuw conflict aan te wakkeren, en als er een nieuw conflict in de regio zou ontstaan, zou Frankrijk verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken ervan.

De president van Azerbeidzjan wees erop dat de anti-Azerbeidzjaanse verklaring die door het Europees Parlement was aangenomen op basis van een xenofobe en chauvinistische benadering en de meningen die erin werden geuit, onaanvaardbaar waren, en voegde eraan toe dat dit de vrede en stabiliteit in de regio niet ten goede kwam.

President Ilham Aliyev zei dat Azerbeidzjan zijn soevereiniteit volledig had hersteld door gebruik te maken van het recht op zelfverdediging in overeenstemming met het internationaal recht en het Handvest van de VN, en dat het illegale militaire eenheden op zijn grondgebied had geneutraliseerd. In dit opzicht waren de stappen die Azerbeidzjan heeft ondernomen volledig in overeenstemming met het internationaal recht. Het staatshoofd voegde eraan toe dat de staten die de essentie van deze kwestie niet begrepen, ernstige problemen hadden met het internationaal recht door hun beleid in verschillende regio’s van de wereld.

President Ilham Aliyev zei dat de centrale regering humanitaire hulp had verleend aan de Armeense inwoners van Karabach en dat het proces van hun registratie was begonnen. De president van Azerbeidzjan benadrukte dat het zogenaamde regime de Armeniërs had gedwongen het grondgebied te verlaten.

President Ilham Aliyev zei dat acht dorpen in Azerbeidzjan nog steeds bezet zijn door Armeniërs en benadrukte het belang van de bevrijding van deze dorpen.

Het staatshoofd merkte op dat er gewerkt wordt aan de totstandbrenging van een regionale transportcorridor tussen Azerbeidzjan en Iran, en dat er een ceremonie heeft plaatsgevonden voor de bouw van een brug en grens- en douane-infrastructuur, evenals walversterkingsprojecten in het gebied bij de nederzetting Aghband in het district Zangilan.

Charles Michel zei dat de Europese Unie bereid was zich te blijven inzetten voor de normalisering van de betrekkingen tussen Armenië en Azerbeidzjan.