Charles Michel geeft commentaar aan de pers na ontmoeting met Ilham Aliyev, Nikol Pashinyan

De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft persverklaringen afgelegd over de resultaten van de ontmoeting met de president van de Republiek Azerbeidzjan Ilham Aliyev en de premier van de Republiek Armenië Nikol Pashinyan in Brussel, zo meldt Report.az.

Charles Michel zei:

-We hebben net de zesde ontmoeting met president Aliyev en premier Pashinyan achter de rug. Onze gedachtewisselingen waren opnieuw openhartig, eerlijk en inhoudelijk. Onze ontmoeting was de laatste in een reeks intensieve en productieve ontmoetingen op hoog niveau tussen Armeense en Azerbeidzjaanse leiders, vicepremiers en ministers van Buitenlandse Zaken sinds begin mei, in Brussel, Chișinău, Washington, Moskou en aan de bilaterale grens.

De onderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan bevinden zich in een van de meest uitgebreide en krachtige fasen. Ik heb de leiders geprezen voor hun sterke inzet voor het vredesproces en hen aangemoedigd om verdere moedige stappen te zetten om beslissende en onomkeerbare vooruitgang te boeken op het normalisatiespoor. En hoewel onze bijeenkomst plaatsvond in de context van een zorgwekkende toename van de spanningen op het terrein, merkte ik dat de politieke besprekingen en inspanningen een belangrijke impuls hadden gekregen.

We hebben alle agendapunten besproken.

  1. Soevereiniteit en territoriale integriteit

De Armeense en Azerbeidzjaanse leiders bevestigden nogmaals volledig hun respect voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van het andere land. Uitgaande van het feit dat het grondgebied van Armenië 29.800 km2 beslaat en dat van Azerbeidzjan 86.600 km2.

  1. Grensafbakening

Beide leiders bevestigden hun ondubbelzinnige gehechtheid aan de Verklaring van Almaty van 1991 als politiek kader voor de afbakening.

Ik was verheugd over de vergadering van 12 juli van de twee grenscommissies. Er is vooruitgang geboekt met de statuten van deze commissies en met de besprekingen over de basis voor de afbakening.

En – dit is heel belangrijk – de leiders zijn overeengekomen om het werk van de commissies te intensiveren en te versnellen.

  1. Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit hebben de partijen de afgelopen twee maanden ook duidelijke vooruitgang geboekt in hun besprekingen over het deblokkeren van de transport- en economische verbindingen in de regio. We bespraken de modaliteiten van toekomstige vervoersregelingen die de beginselen van soevereiniteit, jurisdictie en wederkerigheid zullen respecteren.

De aanleg van de spoorwegverbinding moet onmiddellijk ter hand worden genomen. De EU zou bereid zijn financieel bij te dragen. Sommige details moeten nog worden verduidelijkt, maar de standpunten over dit onderwerp komen nu dichterbij en de opties worden actief onderzocht.

  1. Humanitaire leveringen

We hebben de situatie van de Armeense bevolking in Karabach en de situatie rond de Lachin-corridor besproken. De huidige stand van zaken is duidelijk niet houdbaar en in niemands belang. We hebben ook mogelijke concrete stappen besproken om de situatie weer te normaliseren.

Ik benadrukte de noodzaak om de Lachin-weg te openen. Ik heb ook nota genomen van de bereidheid van Azerbeidzjan om humanitaire goederen via Aghdam te leveren. Ik vind beide opties belangrijk en moedig humanitaire leveringen van beide kanten aan om ervoor te zorgen dat in de behoeften van de bevolking wordt voorzien.

Ik ben ook verheugd over de hervatting van medische evacuaties door het ICRC.

  1. Rechten en veiligheid

De bevolking ter plaatse heeft geruststelling nodig, in de eerste plaats met betrekking tot haar rechten en veiligheid.

In dit verband heb ik verklaard dat de EU een rechtstreekse dialoog tussen Bakoe en vertegenwoordigers van de Armeniërs die in de voormalige autonome oblast Nagorno-Karabach wonen, aanmoedigt.

Deze dialoog moet alle betrokkenen het broodnodige vertrouwen geven.

  1. Gedetineerden

We hebben ook de kwestie van de gedetineerden besproken. De leiders bevestigden opnieuw dat zij zich houden aan het gentlemen’s understanding dat de vrijlating van soldaten die per ongeluk oversteken naar de andere kant, vergemakkelijkt zal worden.

Ik pleitte voor de vrijlating van gevangenen door beide partijen.

Het belang van meer samenwerking bij de aanpak van het lot van vermiste personen en bij ontmijning werd ook besproken, en ik riep de partijen nogmaals op om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen.

  1. Follow-up

We zijn overeengekomen dat onze teams nauw contact zullen blijven houden om te zorgen voor een concrete follow-up van wat er vandaag besproken is.

Echte vooruitgang hangt af van de volgende stappen die in de nabije toekomst genomen moeten worden. Het is van prioritair belang dat er een einde komt aan het geweld en de harde retoriek, zodat er een geschikt klimaat ontstaat voor vredes- en normalisatiebesprekingen.

Ik heb ook mijn voornemen herhaald om de Armeense en Azerbeidzjaanse leiders uit te nodigen voor een volgende bijeenkomst in Brussel na de zomer, evenals voor een volgende pentalaterale bijeenkomst, waaraan ook de leiders van Frankrijk en Duitsland zullen deelnemen, in Granada in de marge van de volgende top van de Europese Politieke Gemeenschap.