Commentaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de verklaring van Pashinyan, premier van Armenië, waarin eisen tegen de territoriale integriteit van Azerbeidzjan worden weergegeven

“Wij veroordelen en verwerpen ten zeerste de verklaring van Nikol Pashinyan, premier van Armenië, van 2 september 2023, die eens te meer bewijst dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan nog steeds worden aangevochten en die dient om het separatisme in de Karabach-regio van Azerbeidzjan te bevorderen.

Deze verklaring van de premier van Armenië is in tegenspraak met de verklaring die hij eerder aflegde ter ondersteuning van de territoriale integriteit van Azerbeidzjan, met inbegrip van de regio Karabach, en brengt een ernstige klap toe aan het lopende vredesproces.

Dit tegenstrijdige gedrag van een land dat geen afstand doet van ongegronde aanspraken op historische en internationaal erkende gebieden van Azerbeidzjan en de geschiedenis vervalst, de principes van het internationaal recht op grove wijze schendt en geen lering trekt uit de betreurenswaardige situatie als gevolg van zijn agressieve beleid, moet worden voorkomen.

Het is bekend dat het avontuur dat werd voorgesteld als een “eenzijdige afscheiding van Nagorno-Karabach” zonder de toestemming van Azerbeidzjan, in strijd was met de Sovjetwetten, en dit feit werd zelfs toen al op het hoogste grondwettelijke niveau bewezen. Ondanks het feit dat Armeense functionarissen verwijzen naar het recht op zelfbeschikking, is de organisatie van een vals “onafhankelijkheidsreferendum” door de separatisten in Karabach op 10 december 1991, zonder de toestemming van Azerbeidzjan, waar de autonome regio vanuit juridisch oogpunt integraal deel van uitmaakte, en zonder de deelname van de Azerbeidzjaanse bevolking van deze regio bekend.

Het is duidelijk dat de beweringen van Armenië over de zogenaamde “onafhankelijkheid” van “Nagorno-Karabach” ook in strijd zijn met het uti possidetis-beginsel van het internationaal recht, en daarom volledig ongegrond zijn binnen het internationaal recht.

Het stilzwijgen van Armenië over de feiten van de militaire bezetting van de regio Karabach van Azerbeidzjan door de strijdkrachten van Armenië gedurende bijna 30 jaar, de schending van de fundamentele rechten van tot wel een miljoen Azerbeidzjanen, genocide en massamoorden op Azerbeidzjanen toont aan dat dit land niet leert van de geschiedenis.

Deze en andere feiten, het ongegronde en destructieve standpunt van Armenië en de besluiten van internationale organisaties hebben het jarenlange agressieve beleid van Armenië herhaaldelijk bewezen. Terwijl Azerbeidzjan decennialang strategisch geduld heeft getoond om het conflict via onderhandelingen op te lossen, heeft Armenië zich altijd verzet tegen de goede wil van Azerbeidzjan om het conflict vreedzaam op te lossen.

Na de 44 dagen durende Patriottische Oorlog als reactie op een nieuwe militaire provocatie van Armenië, dat het agressiebeleid niet opgaf, hebben we de internationale gerechtigheid en territoriale integriteit van Azerbeidzjan hersteld.

Tegen de achtergrond van de nieuwe realiteiten in de regio heeft het destructieve gedrag van Armenië niet alleen geen vooruitzichten, maar leidt deze houding Armenië ook naar ellende.

Alle pogingen om beschuldigingen te uiten tegen de territoriale integriteit van Azerbeidzjan en agressieve separatistische tendensen op onze grondgebieden aan te wakkeren, zullen resoluut worden verhinderd en adequaat worden beantwoord.”

Referentie: MFB Azerbeidzjan