Commentaar van MBZ op de verklaring van het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken van Frankrijk over de maatregelen die zijn genomen als reactie op de provocaties van de Armeense strijdkrachten die illegaal gestationeerd zijn in de regio Karabach

Azerbeidzjan verwerpt en veroordeelt ten zeerste de verklaring van het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken van de Republiek Frankrijk over de maatregelen die zijn genomen als reactie op verdere provocaties van de Armeense strijdkrachten die illegaal gestationeerd zijn in de Karabach-regio van de Republiek Azerbeidzjan, zo meldt Karabach24, verwijzend naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan.

Ondanks de bezetting van de gebieden van Azerbeidzjan en de erkenning van dit feit in 4 resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin de volledige, onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de bezettingstroepen uit de gebieden van Azerbeidzjan wordt geëist, wordt de inzet van Frankrijk om de resultaten van de bezetting en de status quo in de regio te handhaven in plaats van bij te dragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict op basis van het internationaal recht tijdens zijn medevoorzitterschap van de OVSE Minsk-groep in 1997-2020 nog goed herinnerd.

In dit verband beschouwt Azerbeidzjan de verklaring van Frankrijk van vandaag over de maatregelen die zijn genomen als reactie op de provocaties van de Armeense strijdkrachten die illegaal in de regio Karabach zijn gestationeerd, terwijl het weigert om zijn eerdere beleid in de huidige post-conflictsituatie op te geven, als steun aan de overblijfselen van de bezetting.

Frankrijk onderscheidt zich door zijn anti-Azerbeidzjaanse standpunt en verklaringen tijdens de 44-daagse oorlog, het feit dat het in de postconflictsituatie buiten de vredesinspanningen in de regio blijft en de verklaringen die het afgeeft alleen maar een negatief effect hebben, evenals het afgeven van verklaringen waarin het separatisme wordt gesteund, terwijl het zichzelf verder isoleert van de regio.

De houding van Frankrijk laat zien dat het weigert te leren van de huidige situatie in de koloniale gebieden waar het land vandaag de dag mee te maken heeft en dat het zijn eerdere gedrag en beleid in dit opzicht voortzet.

Franse ambtenaren, de Nationale Vergadering en de Senaat zijn nog actiever dan Armenië met het uitgeven van verklaringen en documenten tegen Azerbeidzjan.

Het islamofobe en anti-Azerbeidzjaanse beleid van Frankrijk, evenals zijn onaanvaardbare inmenging in de interne aangelegenheden van Azerbeidzjan, toont duidelijk aan dat hoe verder Frankrijk van de regio verwijderd is, hoe beter het zal zijn.