De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken belt president Ilham Aliyev

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft op 26 september een telefoongesprek gevoerd met Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, zo meldt Report.az.

Tijdens het telefoongesprek wisselden ze van gedachten over de huidige situatie in de regio Karabach van Azerbeidzjan na de antiterreurmaatregelen tegen de Armeense strijdkrachten.

Het staatshoofd zei dat tijdens de antiterreurmaatregelen, die minder dan 24 uur duurden, alleen militaire faciliteiten het doelwit waren geweest en dat burgers geen schade hadden geleden.

Van Amerikaanse zijde werd meegedeeld dat er een proces gaande is van ontwapening van illegale Armeense strijdkrachten en hun terugtrekking van het grondgebied van Azerbeidzjan. Er werd benadrukt dat er de afgelopen vijf dagen honderden militaire uitrustingen, wapens, militaire voorraden en munitie in beslag zijn genomen.

Het staatshoofd merkte op dat militaire vertegenwoordigers van buitenlandse landen die in Azerbeidzjan geaccrediteerd zijn en vertegenwoordigers van de VN-coördinator de in beslag genomen wapens en militaire uitrusting hebben onderzocht.

President Ilham Aliyev onderstreepte dat er activiteiten gaande zijn om de rechten van de Armeense inwoners van de regio Karabach en van andere etnische minderheden in Azerbeidzjan te waarborgen, binnen het kader van de wetgeving van het land en internationale verplichtingen.

Het staatshoofd wees erop dat de dialoog over re-integratiekwesties gaande is tussen vertegenwoordigers van Azerbeidzjan en Armeense inwoners, waarbij Azerbeidzjan humanitaire hulp stuurt naar de Armeense inwoners en de infrastructuur in het gebied wordt hersteld.

De Azerbeidzjaanse leider onderstreepte dat er een voortdurende samenwerking is met het Internationale Comité van het Rode Kruis om hulp te bieden aan de Armeense inwoners, en schetste de bereidheid van Azerbeidzjan om de reis van het in het land geaccrediteerde Bureau van de Coördinator van de VN naar de Karabach-regio van Azerbeidzjan binnenkort te regelen.

De minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Antony Blinken, sprak zijn bezorgdheid uit over de huidige situatie en vond het nodig om te zorgen voor stabiliteit in de regio en een dialoog met de lokale Armeniërs.