De gemeenschap van West-Azerbeidzjan veroordeelt de recente verklaring van de Armeense premier Pashinyan scherp

“Wij, de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap, veroordelen ten zeerste het feit dat de Armeense premier Nikol Pashinyan op 2 september 2023 een territoriale claim heeft geuit tegen de Republiek Azerbeidzjan door een felicitatieboodschap uit te geven op de verjaardag van de ‘Onafhankelijkheidsverklaring van Nagorno-Karabach’,” zei de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap in een verklaring.

“Naast een demonstratie van totale minachting voor de normen en principes van het internationaal recht, toont dit standpunt van de Armeense premier een onmetelijk niveau van hypocrisie in het beleid van dit land,” zei de gemeenschap.

Report.az meldt dat de verklaring verder zegt: “Het is walgelijk dat Armenië, dat zelf alle Azerbeidzjanen van zijn grondgebied heeft verdreven en van de Azerbeidzjaanse gebieden die het bezet hield in het kader van zijn beruchte mono-etnische beleid, nu Azerbeidzjan beschuldigt van het voornemen om een beleid van etnische zuivering te voeren. Armenië heeft het morele recht niet om over humanitaire kwesties en mensenrechten te praten.

“We herinneren eraan dat Armenië Azerbeidzjaanse ontheemden 30 jaar lang niet naar hun huizen heeft laten terugkeren, totdat het Armeense bezettingsleger in 2020 werd verslagen en van het grondgebied van Azerbeidzjan werd verwijderd. Bovendien weigert Armenië nog steeds de terugkeer mogelijk te maken van de Azerbeidzjanen die het van zijn grondgebied heeft verdreven. Ook Azerbeidzjaanse ontheemden die uit Azerbeidzjaanse nederzettingen als Khankendi, Khojaly, Karkijahan, Meshali, Garadaghli in de economische regio Karabach van Azerbeidzjan werden verdreven, kunnen nog steeds niet naar hun huizen terugkeren.

“Azerbeidzjan heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat de Armeniërs onmiddellijk na de oorlog van 2020 veilig konden terugkeren naar de Karabach-regio van Azerbeidzjan en werkt momenteel aan hun re-integratie. Daarnaast wonen de Armeniërs nog steeds op Azerbeidzjaans grondgebied buiten de Karabach-regio als volwaardige burgers van Azerbeidzjan.

“Het is de moeite waard om te benadrukken dat Armenië volgens het internationaal recht en de Trilaterale Verklaring verplicht is om de voorwaarden te scheppen voor een veilige en waardige terugkeer van Azerbeidzjanen die uit Armenië zijn verdreven.

“Het volledige herstel van de controle over de grenzen door Azerbeidzjan op 23 april 2023 heeft de ware kleuren van Armenië blootgelegd. De recente verklaring van premier Pashinyan waarin hij het separatisme openlijk steunt, toont aan dat zijn eerdere verklaringen over de erkenning van de territoriale integriteit van Azerbeidzjan alleen bedoeld waren om tijd te winnen om het grootschalige bewapeningsprogramma dat Armenië momenteel uitvoert, te voltooien en de militaire aanwezigheid in de Karabach-regio van Azerbeidzjan maximaal te versterken.

“Opgewonden door de ‘humanitaire hulp’ show georkestreerd door een aantal Franse steden, de zogenaamde rapporten en meningen van mensen zoals Luis Ocampo, die de kwestie benaderen vanuit het perspectief van religieus fanatisme, verhoogde de Armeense premier de spanningen in de regio nog meer door deze verklaring en vernietigde hij feitelijk het proces van vredesonderhandelingen. In die zin doet de laatste verklaring van N. Pashinyan denken aan de verklaring die hij ongeveer vier jaar geleden aflegde: “Karabach is Armenië, punt uit”.

“Wij eisen dat de Armeense regering stopt met haar illegale, destructieve en gevaarlijke acties tegen de territoriale integriteit en soevereiniteit van Azerbeidzjan. De internationale gemeenschap moet de laatste verklaring van de Armeense premier veroordelen.

“De Armeense regering kan er zeker van zijn dat de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap alle beschikbare politieke en wettelijke middelen zal aanwenden om de veilige en waardige terugkeer van de uit Armenië verdreven Azerbeidzjanen naar hun huizen te verzekeren binnen het kader van internationale mechanismen en met de nodige garanties, en na hun terugkeer de bescherming van hun individuele en collectieve rechten te verzekeren.”