EU reageert officieel op oproep van West-Azerbeidzjaanse gemeenschap

De Europese Unie heeft officieel gereageerd op de oproep van de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap.

Zoals eerder vermeld, heeft de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap een beroep gedaan op de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie om tussenkomst van de EU om het recht van Azerbeidzjanen om terug te keren naar hun huizen in Armenië, van waaruit ze met geweld werden verdreven, te garanderen.

De EU reageerde officieel op de oproepen. In haar antwoord bevestigt de EU ondubbelzinnig haar steun voor het recht op terugkeer van alle getroffen bevolkingsgroepen en erkent zij het belang van deze kwestie binnen het bredere vredesproces.

“De Europese Unie heeft een aanzienlijk gewicht in de mondiale arena en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de betrekkingen tussen Armenië en Azerbeidzjan en het bevorderen van vrede en stabiliteit in de regio.

“Wij zijn van mening dat de steun van de EU voor het recht van Azerbeidzjanen om terug te keren naar hun thuisland een cruciale stap voorwaarts is in het mobiliseren van internationale steun voor deze zaak. Naar onze mening is deze officiële reactie een teken van de groeiende internationale erkenning van de dringende noodzaak om het lot van de uit Armenië verdreven Azerbeidzjanen aan te pakken. Het versterkt ook de positie van de West-Azerbeidzjaanse gemeenschap als een geloofwaardige partner in het nastreven van een rechtvaardige en duurzame oplossing voor deze dringende humanitaire kwestie.

“De gemeenschap van West-Azerbeidzjan kijkt in dit verband reikhalzend uit naar verdere dialoog en praktische samenwerking met de EU. De Gemeenschap blijft zich inzetten voor een nauwe samenwerking met de EU om de veilige en waardige terugkeer van de Azerbeidzjanen naar hun huizen te garanderen en zo verzoening, stabiliteit en coëxistentie in de regio te bevorderen overeenkomstig de normen en beginselen van het internationaal recht”, aldus de Gemeenschap.

Referentie: Report.az