FM: Armenië reageert niet op het recente aanbod van Azerbeidzjan over de tekst van het vredesverdrag

De Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov heeft gezegd dat Armenië nog niet heeft gereageerd op de laatste voorstellen van Azerbeidzjan over de tekst van het vredesakkoord tussen beide landen.

Hij maakte deze opmerkingen tijdens een ontmoeting met Erica Olson, adjunct-minister van Buitenlandse Zaken van de VS voor Europese en Euraziatische zaken, aldus het rapport, onder verwijzing naar de persdienst van het Azerbeidzjaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens de ontmoeting bespraken de partijen de bilaterale betrekkingen tussen Azerbeidzjan en de Verenigde Staten, de huidige situatie in de regio en de stappen die worden ondernomen om de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Armenië te normaliseren.

Minister Bayramov zei dat in de fase na het conflict Azerbajdzjan, als de partij die het belangrijkste initiatief voor de normalisering met Armenië, met inbegrip van de ondertekening van een toekomstig vredesakkoord, naar voren heeft gebracht, geïnteresseerd is in de succesvolle voltooiing van het proces.

De inspanningen van Armenië om het proces in deze richting te belemmeren, het uitblijven van een reactie van Armeense zijde binnen zes weken op de laatste voorstellen van Azerbeidzjan over de tekst van het vredesakkoord, alsmede een aantal provocerende verklaringen en acties van Armenië werden onder de aandacht van Olson gebracht.

Tegelijkertijd merkte de Azerbajdzjaanse minister op dat ondanks dergelijke vertrouwenwekkende maatregelen zoals de overbrenging naar Armenië van zijn militairen die in korte tijd naar het grondgebied van Azerbajdzjan zijn gezworven en overgestoken, het recente geweld tegen het Azerbajdzjaanse leger in Armenië een voorbeeld is van subversieve activiteit van zijn kant. Er werd gewezen op het belang van de tenuitvoerlegging van de tussen de partijen bereikte akkoorden om een stabiele vrede en veiligheid in de regio te waarborgen.

Olson wees op haar beurt op het belang van de totstandbrenging van vrede en stabiliteit in de regio, waarvoor de ondertekening van een vredesakkoord vereist is. Zij benadrukte dat de VS altijd bereid zijn de onderhandelingen tussen Azerbajdzjan en Armenië, die op bilaterale basis worden gevoerd, te steunen.

Tijdens de ontmoeting wisselden de partijen van gedachten over andere bilaterale en regionale kwesties van wederzijds belang.