Gemeenschap van West-Azerbeidzjan reageert op beschuldigingen van de Commissie Tom Lantos

Op 6 september 2023 werden er hoorzittingen tegen Azerbeidzjan georganiseerd in de Tom Lantos Mensenrechtencommissie van het Amerikaanse Congres, en Luis Ocampo (de voormalige aanklager van het Internationaal Strafhof), die zich bijzonder ijverig toonde in de wedloop van Azerbeidzjan-fobie die in sommige Westerse landen woedt, uitte een aantal beschuldigingen tegen Azerbeidzjan, aldus de Westerse Azerbeidzjaanse Gemeenschap, Trend.

Volgens de gemeenschap bewijst dit eens te meer de hypocrisie van de Tom Lantos Commissie, haar politisering met misbruik van mensenrechten en haar deelname aan een vijandige campagne tegen Azerbeidzjan, uitgevoerd door een aantal kringen.

De gemeenschap riep de Tom Lantos Commissie op om af te zien van schaamteloze inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen en om aandacht te besteden aan kwesties binnen de VS, zoals het beschermen van de rechten van inheemse Amerikanen en het aanpakken van buitensporig gebruik van geweld door de politie.

De gemeenschap riep ook Juan Mendez (voormalig speciaal VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing), die samen met Ocampo ongegronde beschuldigingen tegen Azerbeidzjan uitte, op om de vraag te stellen waarom hij, ondanks talloze oproepen, niet werd toegelaten tot Guantanamo toen hij de functie van speciaal VN-rapporteur vervulde.

“Deze hoorzittingen moedigen Armenië en de revanchistische krachten verder aan, en wakkeren de spanningen in de regio opzettelijk aan. Armenië, dat 30 jaar lang weigerde om de resoluties van de VN-Veiligheidsraad na te leven en uiteindelijk door Azerbeidzjan op het slagveld werd verslagen, vestigt nu zijn hoop op hoorzittingen die door de Tom Lantos Commissie worden georganiseerd, waarbij 5-10 personen, de Amerikaanse rapper Snoop Dogg en tweets van zogenaamde ‘onafhankelijke’ journalisten met racistische standpunten, zoals Lindsey Snell, die een lastercampagne tegen Azerbeidzjan en Türkiye voert, betrokken zijn,” merkte de gemeenschap op.

“De Tom Lantos Commissie heeft nooit interesse getoond in de ernstige gevolgen van de Armeense bezetting, etnische zuiveringen, het lijden van het Azerbeidzjaanse volk, inclusief het lot van Azerbeidzjanen die uit Armenië gedeporteerd werden. Als de commissie onpartijdig was en kwesties niet behandelde door de lens van religieuze solidariteit, dan had ze hoorzittingen moeten organiseren over de terugkeer van West-Azerbeidzjanen naar hun voorouderlijk land in Armenië,” voegde de gemeenschap eraan toe.

De deelnemers aan de hoorzitting beschuldigden Azerbeidzjan van de zogenaamde “blokkade” van de weg Lachin-Khankendi in Karabach, waar Armeense inwoners wonen.

Om het transport van mankracht, munitie, mijnen en andere militaire uitrusting uit Armenië voor illegale Armeense gewapende groepen op het grondgebied van Azerbeidzjan te verhinderen (die niet werden teruggetrokken in tegenstelling tot de trilaterale verklaring van 10 november 2020, ondertekend door Azerbeidzjaanse, Armeense en Russische leiders na de tweede Karabach-oorlog), en als adequate reactie op de unilaterale oprichting van een grenscontrolepost door Armenië aan de grens met Azerbeidzjan op 22 april bij de ingang van de weg Lachin-Khankendi, in strijd met de trilaterale verklaring van 10 november 2020, op 23 april om 12.: 00 (GMT+4), hebben de eenheden van de staatsgrensdienst van de Republiek Azerbeidzjan een grenscontrolepost opgezet op haar soevereine grondgebied, aan de grens met Armenië, aan het begin van de weg Lachin-Khankendi.