Hajiyev: Azerbeidzjaanse agenda gericht op normalisering van bilaterale betrekkingen met Armenië

De agenda van Azerbeidzjan gaat nu over vrede en het normaliseren van de bilaterale betrekkingen tussen Armenië en Azerbeidzjan, zei Hikmet Hajiyev, assistent van de president van Azerbeidzjan voor buitenlandse beleidszaken, in een interview met EU Today, meldt Report.az.

“Het illegale regime van Armenië is nu ontwapend en verwijderd van het grondgebied van Azerbeidzjan. Dit betekent dat er nu geen obstakels meer zijn voor een vredesverdrag tussen Armenië en Azerbeidzjan. Wij denken dat dit een historische kans is om het hoofdstuk van animositeit en vijandigheid tussen twee landen om te draaien en duurzame vrede op te bouwen op basis van de vijf fundamentele principes die Azerbeidzjan aan Armeense zijde heeft voorgesteld,” zei hij.

“Dan denk ik dat Azerbeidzjan ook een model heeft opgesteld voor de oplossing van een van de langst aanslepende conflicten op de bredere kaart van Eurazië.”

Hij herinnerde eraan dat de OVSE er niet in is geslaagd om het conflict op te lossen, hoewel het Karabach-conflict al sinds de oprichting van deze instelling een van de kwesties is waarmee de OVSE wordt geconfronteerd: “De Minsk Groep heeft gefaald: het medevoorzittersinstituut van de Minsk Groep heeft gefaald omdat de missie van dat instituut was om de bezetting van Armenië tegen Azerbeidzjan in stand te houden en voort te zetten.”

Dit hoofdstuk van de militaire bezetting en onrechtvaardigheid is nu echter voorbij, merkte hij op.

“Daarom gaat de agenda van Azerbeidzjan nu over vrede en het normaliseren van de bilaterale betrekkingen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Maar elke vredesovereenkomst vereist dat twee partijen hun rol spelen, en Armenië moet ook haar rol spelen en positiviteit en goede wil tonen. We hebben al een vijfde herziene versie van het vredesverdrag aan de Armeense kant voorgelegd, maar het duurt nog meer dan twee maanden omdat ze nog niet hebben gereageerd.”

“Nu zijn er nieuwe realiteiten ontstaan in onze regio. Deze nieuwe realiteiten zijn gebaseerd op wettigheid en legitimiteit,” zei hij.

Hij ging verder met het bespreken van de bedoelingen van Azerbeidzjan in zijn toekomstige relatie met Armenië. “We willen graag een nieuwe regionale veiligheidsarchitectuur in de regio opbouwen, gebaseerd op de beginselen van rechtvaardigheid, erkenning van elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit, en het staken van alle territoriale aanspraken op elkaar. Ik denk dat we tot vrede moeten komen. En dan denk ik dat andere partners die overeenkomst ook kunnen steunen.”

“Ten eerste ligt vrede en regionale veiligheid niet in Brussel, niet in Parijs, niet in Washington, of Moskou of ergens anders. Vrede ligt in de regio zelf,” voegde hij eraan toe.

Over de houding van de EU-instellingen ten opzichte van Azerbeidzjan tijdens de jaren van het zogenaamde bevroren conflict zei hij dat ze nooit eerlijk waren tegen Azerbeidzjan toen het land bezet was.

“Mijn vraag is, waarom? Jarenlang was er één houding tegenover separatistische entiteiten in Georgië, Moldavië en Oekraïne, maar een andere tegenover Azerbeidzjan.”

Vervolgens wees hij erop dat sommige EU-lidstaten, zoals Frankrijk, een militariseringsprogramma in Armenië zijn begonnen: “Ten eerste denken wij dat geen enkel militariseringsprogramma nuttig is. Armenië heeft geen militariseringsprogramma nodig. Armenië heeft een vreedzaam programma nodig om de Armeense vrede voor te bereiden op de buurlanden. We hebben de lidstaten, zoals Frankrijk, altijd geadviseerd om ten eerste het separatisme op het grondgebied van Azerbeidzjan niet te steunen. Ten tweede, geef geen onnodige steun aan het revanchisme in Armenië en stop ook met het spelen van onnodige geopolitieke spelletjes in onze regio. Helaas zijn dit de feiten.”

Hikmet Hajiyev merkte echter op dat de relevante Europese instellingen een deel van de oplossing zouden moeten zijn:

“Wij denken dat dit een historische kans en een historisch momentum is, en dat de relevante Europese instellingen ook deel van de oplossing moeten zijn, niet van het probleem, om een vreedzame agenda in de regio van de sociale crisis te bevorderen.”