Hajizada: Het is jammer dat de vertegenwoordiger van de EU de feiten negeert

“De opmerkingen van Peter Stano over Azerbeidzjan tijdens een interview met het persagentschap “Armenpress” in Brussel op 17 november 2023 zijn opnieuw een indicatie van de openlijke vooringenomenheid van de vertegenwoordiger van de Europese Unie. Het is jammer dat de vertegenwoordiger van de Europese Unie de feiten negeerde dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan al 30 jaar lang geschonden wordt door het binnenvallende en agressieve Armenië, het beleid van etnische zuivering tegen Azerbeidzjanen, en het feit dat meer dan 1 miljoen Azerbeidzjanen ontheemd en vluchteling zijn geworden,” zei woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan Aykhan Hajizada in zijn reactie op de opmerkingen van Peter Stano, woordvoerder buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, meldt Karabach24.

“Wij herinneren de vertegenwoordiger van de EU eraan dat de 44-daagse Patriottische Oorlog, evenals de antiterreurmaatregelen van 2023 september 24 uur, werden uitgevoerd op de soevereine grondgebieden van Azerbeidzjan in overeenstemming met de normen en beginselen van het internationaal recht, en dat Azerbeidzjan zijn soevereiniteit heeft herwonnen met wettige middelen.

Het is onaanvaardbaar dat de vertegenwoordiger van de EU Azerbeidzjan beschuldigt van unilaterale militaire actie, ondanks het feit dat Azerbeidzjan herhaaldelijk heeft verklaard dat de Armeense strijdkrachten, die op dat moment illegaal op ons grondgebied aanwezig waren, een aanzienlijke bedreiging in de regio vormden en herhaaldelijk heeft opgeroepen tot hun onmiddellijke terugtrekking in overeenstemming met het internationaal recht.

Wij beschouwen de opmerkingen van de vertegenwoordiger van de EU over het initiatief om een internationaal mechanisme op te zetten voor de rechten en veiligheid van Armeense inwoners in verband met de door persoonlijke keuze gedreven migratie van Armeense inwoners die in de Garabagh-regio van Azerbeidzjan wonen naar Armenië, als een inmenging in het reïntegratieproces van Azerbeidzjan. Garabagh is een integraal deel van Azerbeidzjan, en de rechten en veiligheid van de Armeense bevolking die in dit gebied woont, zullen worden gewaarborgd in overeenstemming met de grondwet van Azerbeidzjan.

We onderstrepen nogmaals de sterke toewijding van Azerbeidzjan aan de agenda van normalisatie en vrede met Armenië, die is gebleken uit de aanhoudende acties die wij als initiatiefnemer van het vredesverdragsproces sinds november 2020 hebben ondernomen,” benadrukte de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.