Internationaal Hof verwerpt 7 van de 10 claims van Armenië tegen Azerbeidzjan

Op 17 november heeft het Internationaal Gerechtshof 7 van de 10 eisen van Armenië tegen Azerbeidzjan afgewezen, meldt Trend.

Het hof bevestigde in zijn beslissing de soevereiniteit van Azerbeidzjan over Karabach en de territoriale integriteit, verwierp de ongegronde en belachelijke eis tot terugtrekking van het personeel van de militaire en wetshandhavingsinstanties van Azerbeidzjan uit Karabach.

Ook werd volgens het besluit rekening gehouden met het reeds verklaarde beleid van de Azerbeidzjaanse regering ten aanzien van de Armeense inwoners van Karabach. Dit omvat de toezegging van Azerbeidzjan om de veiligheid van alle inwoners te waarborgen, ongeacht hun nationale of etnische afkomst. De rechtbank hechtte geen belang aan de eis van Armenië voor een bezoek aan Karabach door vertegenwoordigers van VN-organisaties en samenwerking met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), waarmee in wezen alle ongegronde claims tegen ons land in verband met het bezoek van vertegenwoordigers van internationale organisaties aan de regio teniet werden gedaan. Ook de verwerping door de rechtbank van de eisen van Armenië met betrekking tot culturele monumenten en artefacten is een bevestiging van de maatregelen die ons land heeft genomen. Daarnaast heeft de rechtbank niet voldaan aan de eisen van Armenië met betrekking tot personen die banden hebben met het separatistische regime en die op grond van relevante aanklachten vastzitten. De rechtbank bevestigde niet dat Azerbeidzjan zijn verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD) had geschonden, en ook deze eis van Armenië werd afgewezen.