De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een telefoongesprek gevoerd met Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan.

Op 29 juli heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een telefoongesprek gevoerd met de president van de Republiek Azerbeidzjan, Ilham Aliyev.

Tijdens het telefoongesprek werden de onderhandelingen over het vredesproces tussen Azerbeidzjan en Armenië en de laatste situatie in de regio besproken.

Het staatshoofd verklaarde dat de provocerende stappen van Armeense zijde het vredesproces belemmeren en benadrukte dat de voortdurende illegale aanwezigheid van de Armeense strijdkrachten op het soevereine grondgebied van Azerbeidzjan een bron van militaire spanning in de regio is.

Het staatshoofd noemde de militaire provocatie van Armeense zijde bij de grenspost Lachin, het schieten op onze grenswachten, pogingen tot smokkel en het ongeoorloofd sturen van vrachtwagens naar Azerbeidzjan.

President Ilham Aliyev zei dat, hoewel van Azerbeidzjaanse zijde een voorstel werd gedaan om de weg “Aghdam-Khankendi” te gebruiken om tegemoet te komen aan de behoeften van de Armeense inwoners, dat werd gesteund door de Europese Unie en het Internationale Comité van het Rode Kruis, Armenië zich tegen alle voorstellen verzette. De bewering van Armeense zijde over de “humanitaire situatie” en “blokkade” is een politieke manipulatie.

President Ilham Aliyev zei dat het onaanvaardbaar is dat Armenië voortdurend verstorende activiteiten ontplooit en de vredesonderhandelingen en de ontwikkeling van contacten en dialoog tussen Azerbeidzjaanse en lokale Armeense inwoners probeert te belemmeren. Ons staatshoofd herhaalde dat Azerbeidzjan vastbesloten is om de Armeense inwoners te reïntegreren, en herinnerde eraan dat de eerste bijeenkomst met dit doel in Khojaly is gehouden, en dat Azerbeidzjan een voorstel voor de tweede bijeenkomst heeft gepresenteerd.

Antony Blinken betuigde de aanhoudende steun van de Verenigde Staten voor de onderhandelingen over het vredesverdrag tussen Azerbeidzjan en Armenië, noemde het belang van de doorgang via de staatsgrenscontrolepost Lachin en andere alternatieve routes, en het belang van het handhaven van een positieve dynamiek in de onderhandelingen.

Tijdens het telefoongesprek werden ook standpunten uitgewisseld over andere kwesties van wederzijds belang.

Referentie: Azertag.az