MFB: Azerbeidzjan – een voorbeeld van tolerantie en vreedzaam samenleven van verschillende religieuze en etnische groepen

Azerbeidzjan wordt beschouwd als een voorbeeld van tolerantie, vreedzaam samenleven van vertegenwoordigers van verschillende religieuze en etnische groepen in de wereld, zo luidt de verklaring van het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ter gelegenheid van 18 juni – de Nationale Dag van de Mensenrechten.

“Volgens het besluit van de president van de Republiek Azerbeidzjan van 18 juni 2007 wordt 18 juni elk jaar gevierd als de Nationale Dag van de Mensenrechten in Azerbeidzjan.

In Azerbeidzjan, dat de weg van democratie en ontwikkeling volgt, worden de mensenrechten beschermd door de grondwet van 1995. Artikel 12 van de grondwet stelt dat het waarborgen van mensenrechten en vrijheden het hoogste doel van de staat is. Op 18 juni 1998 keurde nationaal leider Heydar Aliyev het “Staatsprogramma voor de bescherming van de mensenrechten” goed. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het eerste strategische document op het gebied van mensenrechten in ons land werd goedgekeurd.

De afgelopen jaren zijn er enorme hervormingen doorgevoerd om het rechtsstelsel van Azerbeidzjan aan te passen aan de internationale normen op het gebied van mensenrechten en om een nieuwe strategie voor samenwerking met internationale organisaties te ontwikkelen en uit te voeren. Tot deze organisaties behoren verschillende VN-organisaties die actief zijn op het gebied van de bevordering en bescherming van de mensenrechten, evenals de OVSE, de Raad van Europa en de Europese Unie.

Azerbeidzjan wordt beschouwd als een voorbeeld van tolerantie en vreedzame coëxistentie van vertegenwoordigers van verschillende religieuze en etnische groepen in de wereld. In het kader van het Baku-proces, dat in 2008 door Azerbeidzjan werd geïnitieerd, werden in ons land talrijke Wereldfora voor interculturele dialoog, het Baku International Humanitarian Forum en andere internationale evenementen gehouden. In 2016 was Azerbeidzjan gastheer van het 7e Global Forum of the UN Alliance of Civilizations. In de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN wordt het Wereldforum voor Interculturele Dialoog, dat regelmatig in Azerbeidzjan wordt georganiseerd, erkend als “een belangrijk wereldwijd platform voor het bevorderen van de interculturele dialoog”.

Naast de maatregelen die in het land worden genomen om de mensenrechten en fundamentele vrijheden te waarborgen, draagt Azerbeidzjan bij aan het internationale systeem voor de bescherming van de mensenrechten. Azerbeidzjan was een van de eerste leden van de VN-Mensenrechtenraad die in 2006 werd opgericht en nam in 2014 het voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op zich.

Op initiatief van de Republiek Azerbeidzjan is de resolutie over vermiste personen, die sinds 2002 om de twee jaar wordt ingediend tijdens de zittingen van de Algemene Vergadering van de VN, de resolutie getiteld “Ensuring equitable, affordable, die door Azerbeidzjan als voorzitter van de Niet-gebonden Beweging naar voren is gebracht tijdens de zittingen van de Algemene Vergadering van de VN en de Mensenrechtenraad, en de resolutie getiteld “Promoting human rights and the Sustainable Development Goals through transparent, accountable and efficient public services delivery” tijdens de Mensenrechtenraad werden unaniem aangenomen.

Gezamenlijke verklaringen op initiatief van Azerbeidzjan over de impact van landmijnen op de mensenrechten, het belang van de bevordering van culturele diversiteit in de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, de rol van onderwijs in de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid werden door talrijke staten gesteund.

Op de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de 25e verjaardag van het “State Program for the Protection of Human Rights”, blijft de Republiek Azerbeidzjan zich inzetten voor de principes van universaliteit, onderlinge afhankelijkheid en ondeelbaarheid van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden,” zei het ministerie in de verklaring.

Referentie: Report.az