MFB: Verklaring over schijn”verkiezingen” in bepaalde gebieden van Oekraïne

Referentie: MFB van Azerbeidzjan

Azerbeidzjan en Oekraïne erkennen en steunen elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit.

Hieruit volgt dat Azerbeidzjan verklaart dat alle verkiezingen op het grondgebied van Oekraïne legitiem kunnen zijn als ze worden gehouden in overeenstemming met de grondwet en wetgeving van deze staat.

Dit principiële standpunt van Azerbeidzjan is gebaseerd op universeel aanvaarde normen en beginselen van het internationaal recht met betrekking tot de eerbiediging van de rechten van staten die inherent zijn aan hun soevereiniteit.

De recente “verkiezingen” in het deel van de internationaal erkende gebieden van Oekraïne voldeden niet aan deze criteria en kunnen daarom geen enkel rechtsgevolg hebben.