Ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan geeft verklaring af over besprekingen in VN-Veiligheidsraad

De poging van Armenië om de VN-Veiligheidsraad te gebruiken in zijn chantagecampagne is voor de zoveelste keer mislukt, zei het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan in een verklaring over de besprekingen in de VN-Veiligheidsraad op 16 augustus.

Report.az meldt dat het ministerie zei dat een dergelijke manipulatie en uitbuiting van dit verheven orgaan door Armenië niet alleen contraproductief is, maar ook uiterst destructief voor de voortgang van de post-conflict normaliseringsagenda.

“Azerbeidzjan hoopt dat Armenië zich eindelijk zal realiseren dat de weg naar een oplossing ligt in constructieve betrokkenheid en het te goeder trouw uitvoeren van het internationaal recht en de verplichtingen die binnen dit kader zijn aangegaan. Zoals benadrukt door talrijke leden van de VN-Veiligheidsraad is de basis voor vrede en stabiliteit in de regio de erkenning van soevereiniteit en territoriale integriteit, zowel in woorden als in daden,” aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie zei dat Azerbeidzjan de verklaringen van verschillende lidstaten van de Veiligheidsraad en van Türkiye over de noodzaak van een echte dialoog en oprechte betrokkenheid met betrekking tot de operationalisering van alle door Azerbeidzjan aangeboden routes, met name de weg Aghdam-Khankendi, voor de levering van goederen om te voldoen aan de behoeften van de lokale Armeense inwoners van de Garabagh-regio van Azerbeidzjan, zeer waardeert.

“Uit het debat bleek voor de zoveelste keer dat het aanbod van Azerbeidzjan over het gebruik van de Aghdam-Khankendi-weg positief wordt ontvangen door de internationale gemeenschap en dat de belemmeringen van Armenië in dit opzicht eindelijk moeten worden opgeheven om een op de wet gebaseerde en transparante levering van goederen aan de Garabagh-regio van Azerbeidzjan mogelijk te maken.

“Bovendien is de erkenning van de legitieme veiligheidszorgen van Azerbeidzjan door sommige lidstaten een veelbelovende stap in de richting van het overwinnen van bepaalde uitdagingen in de regio.

“Zoals Azerbeidzjan tijdens de debatten heeft gezegd, heeft Azerbeidzjan Armenië vrede aangeboden op basis van wederzijdse erkenning en respect voor elkaars soevereiniteit, territoriale integriteit en onschendbaarheid van grenzen, en op een ander spoor volgt Azerbeidzjan het beleid van re-integratie van etnisch Armeense inwoners van de Garabagh-regio van Azerbeidzjan als gelijkwaardige burgers die alle rechten en vrijheden garanderen die zijn vastgelegd in de grondwet van Azerbeidzjan en alle relevante internationale mensenrechtenmechanismen die Azerbeidzjan heeft ondertekend. Wij houden ons stevig aan deze twee sporen, terwijl wij vastbesloten zijn om onze soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen met alle legitieme middelen die in het VN-Handvest en het internationaal recht zijn vastgelegd.

“Azerbeidzjan blijft zich inzetten voor een constructieve samenwerking met iedereen die oprecht geïnteresseerd is in het bevorderen van de normalisatieagenda en is dus bereid en in staat om bij te dragen aan het bereiken van de langverwachte vrede en stabiliteit in de regio”, aldus het ministerie.