Officieel Bakoe reageert op Frankrijk

De beweringen van Anne-Claire Legendre, woordvoerder van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, tijdens de vraag- en antwoordsessie van de persconferentie van 12 september, die niet in dienst staan van de vrede en stabiliteit in de regio, die een valse indruk geven van de huidige situatie in de regio en die een eenzijdig pro-Armeens standpunt laten zien, zijn onaanvaardbaar,” zei Aykhan Hajizada, woordvoerder van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, tijdens de vraag- en antwoordsessie van de persconferentie van 12 september, zijn onaanvaardbaar,” zei Aykhan Hajizada, woordvoerder van het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, in een commentaar op ongegronde aantijgingen van de woordvoerder van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, zo meldt Karabach24 via Report. az

Volgens hem heeft de Republiek Azerbeidzjan het recht om haar strijdkrachten voor trainingsdoeleinden in welke richting dan ook te verplaatsen op haar soevereine grondgebied en om de veiligheid van haar grenzen te waarborgen, en is inmenging in deze maatregelen onaanvaardbaar: “Tegelijkertijd mogen deze maatregelen de toewijding van ons land aan de huidige vredesagenda niet in twijfel trekken. Azerbeidzjan zet zich sterk in voor het vredesproces, en dit standpunt is bewezen door de consequente stappen die we sinds november 2020 hebben genomen. Onze vastberadenheid om onze soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen is even vastberaden en vastberaden.”

“We willen eraan herinneren dat de belangrijkste bron van dreiging in de regio in feite de aanwezigheid is van de Armeense strijdkrachten die zich niet terugtrekken van het grondgebied van Azerbeidzjan en die rechtstreeks worden gesteund door Armenië. Wat betreft de ongegronde beweringen van Frankrijk over de vermeende “blokkade” en “humanitaire crisis” in de regio, deze beweringen maken deel uit van de wereldwijde lastercampagne van Armenië die alle gelegenheden aangrijpt om individuele staten en internationale organisaties tegen Azerbeidzjan te misbruiken,” zei Hajizada.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat er geen twijfel over mag bestaan dat Armenië de internationale gemeenschap probeert op te dringen als een “humanitaire” zaak, en in feite is het een politieke manipulatie gericht tegen de soevereiniteit en territoriale integriteit van ons land: “Azerbeidzjan verklaarde de mogelijkheid te hebben om de wegen Lachin-Khankendi en Aghdam-Khankendi en andere mogelijke wegen te gebruiken om vracht naar de Garabagh-regio te sturen in overeenstemming met de wettelijke vereisten van Azerbeidzjan via het Internationale Comité van het Rode Kruis. Ondanks de afspraken die in deze richting zijn gemaakt na de vergadering in Brussel op 15 juli en begin augustus, en ondanks de steun van de VS en de EU aan dit proces, is de grove schending van deze afspraken door Armenië en het marionettenregime dat door dit land is gecreëerd, welbekend bij Frankrijk. Wij eisen dat er een einde komt aan dergelijke ongefundeerde verklaringen tegen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan, die beschermd worden door het internationaal recht en die het fragiele normalisatieproces in de regio door Frankrijk in gevaar brengen.”