OIC-vertegenwoordiger: “Vernietiging van graven en moskeeën was een van de belangrijkste misdaden tegen de menselijkheid die we zagen”.

De vernietiging van graven en moskeeën is een van de belangrijkste misdaden tegen de menselijkheid die we hebben gezien, vertelde Haci Ali Acikgul, vicevoorzitter van de Onafhankelijke Permanente Mensenrechtencommissie (IPHRC) van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC), aan journalisten in Ganja, meldt Report.az.

Hij zei dat het hoofddoel van het bezoek is om de feiten van mensenrechtenschendingen in Karabach tijdens de 30-jarige bezetting te onderzoeken, te documenteren en onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen: “Gisteren hebben we Fuzuli bezocht en daarna Aghdam. Vandaag zijn we in Ganja. Roofovervallen op begraafplaatsen, verwijderen van grafstenen, bekladden van graven, vernielen van moskeeën waren enkele van de belangrijkste misdaden tegen de menselijkheid die we gezien hebben.”

Acikgul vermeldde ook dat Armeniërs jarenlang dieren, waaronder varkens, in moskeeën hielden: “Ongeveer 1 miljoen mensen werden gedwongen om hun land te verlaten. We hebben daar de feiten van leren kennen. Dit zijn allemaal oorlogsmisdaden”.

Hij merkte op dat ze kennis hadden gemaakt met de resultaten van de raketaanval op de stad: “Helaas zijn er 6 kinderen gedood als gevolg van de raketaanval. Hun speelgoed wordt bewaard als aandenken. Volgens de Conventie van Genève is het opzettelijk aanvallen van burgerdoelen tijdens oorlogstijd een oorlogsmisdaad en een schending van de mensenrechten. Wij zullen deze feiten documenteren.”