Oproep: De situatie kan een ernstige gezondheidscrisis veroorzaken voor zowel Azerbeidzjan als Armenië

De voortdurende mijnbouwactiviteiten van Armenië in het grensgebied met Azerbeidzjan kunnen een ernstige gezondheidscrisis veroorzaken voor zowel Azerbeidzjan als Armenië, aldus een oproep van maatschappelijke organisaties die actief zijn in de Republiek Azerbeidzjan aan de Verenigde Naties (VN) en de internationale gemeenschap, meldt Report.az.

“Het niet-transparante en onverantwoordelijke exploitatieproces in de mijnbouwindustrie in Armenië schaadt mens en milieu, gezien de verstrekkende gevolgen en de bedreiging die het vormt voor de menselijke gezondheid, het milieu en echte duurzaamheid. Zeer giftig chemisch afval van de industrie vervuilt bijna alle grensoverschrijdende waterlopen. Dit heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid en veiligheid, flora, fauna, bodem, lucht en waterstructuren.

“Het verontrustende vooruitzicht om dit afval in de rivier de Araz te lozen, geeft aanleiding tot bezorgdheid over de gevolgen voor de flora en fauna in de rivier en de uitgestrekte boerderijen die afhankelijk zijn van het water van de Araz voor irrigatie. De mogelijke schade aan de drinkwatervoorziening brengt risico’s met zich mee voor de menselijke gezondheid en de waterveiligheid, wat zou kunnen leiden tot de verspreiding van besmettelijke ziekten in de grensdorpen. Deze situatie kan leiden tot een ernstige crisis op het gebied van de volksgezondheid voor zowel Azerbeidzjan als Armenië,” staat in het document.