Politico: Ontwikkeling nieuw programma kan bijdragen aan economische groei in zuidelijke Kaukasus

De oplossing van de kwestie-Karabach en de teruggave van eerder bezette gebieden bieden Azerbeidzjan de kans om een constructieve rol te spelen in de zuidelijke Kaukasus, aldus Janusz Bugajski, een senior fellow bij de Jamestown Foundation, zo meldt Karabach24 via Politico.

Janusz Bugajski merkt op dat om de betrekkingen tussen het officiële Bakoe en Jerevan te normaliseren, Westerse krachten, zoals de VS en de EU, evenals Türkiye, een leidende rol zouden moeten spelen in het bemiddelingsproces.

Volgens hem zullen de genoemde landen “profiteren van een dergelijke regeling, die de veiligheidsbanden en de economische onderlinge verbondenheid in de regio zou kunnen helpen versterken.”

In het artikel wordt opgemerkt dat de lokale antiterrorismemaatregelen van Azerbeidzjan in de regio Karabach niet gericht waren op het uitvoeren van “etnische zuiveringen”, zoals blijkt uit de rapporten van internationale organisaties, waaronder de VN-missie.

Volgens de auteur kunnen het aanknopen van handelsbetrekkingen tussen Bakoe en Jerevan, volwaardige diplomatieke betrekkingen tussen Armenië en Türkiye en de voortgang van een nieuw regionaal ontwikkelingsprogramma bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio als geheel.

De senior fellow van de Jamestown Foundation benadrukt ook het belang van het openen van de Zangazur-corridor, die “een belangrijke handelsroute zou kunnen worden die het Kaspische bekken rechtstreeks verbindt met Türkiye en andere landen.”