PREMIER: Azerbeidzjan onderhoudt nauwe economische en handelsbetrekkingen met GOS-landen

Azerbeidzjan onderhoudt nauwe bilaterale handels- en economische banden met bijna alle landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), zei premier Ali Asadov.

Hij maakte de opmerkingen tijdens de bijeenkomst van de GOS-Raad van regeringsleiders in Sochi op 8 juni, meldt het rapport.

“Volgens de resultaten van 2022 is de totale omzet van Azerbeidzjan met de GOS-lidstaten met meer dan 28 procent gestegen. Er is ook een positieve trend in het lopende jaar, waarvan we er in de eerste vier maanden in geslaagd zijn om de wederzijdse handel met 22 procent te laten toenemen”, zei de premier.

Tegen de achtergrond van de huidige wereldwijde geopolitieke uitdagingen werd het groeiende belang van samenwerking in de transport- en doorvoersector opgemerkt.

“Azerbeidzjan, als belangrijk vervoersknooppunt in de regio, verbetert voortdurend zijn infrastructuur voor transport en logistiek en is bereid om intensiever gebruik te maken van zijn potentieel om te zorgen voor het toenemende verkeersvolume voor de behoeften van onze partners in het GOS,” zei Asadov.

De partijen verklaarden het belang van het deblokkeren van transport en economische banden in de zuidelijke Kaukasus.

Gezien de groeiende belangstelling van de GOS-landen voor samenwerking bij de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, werd de aandacht van de leden van de Raad van regeringsleiders gevestigd op het werk dat Azerbeidzjan op dit gebied verricht.

De premier merkte op dat Azerbeidzjan bereid is om mogelijkheden te overwegen voor de ontwikkeling van wederzijds voordelige samenwerking op het gebied van “groene” energie.

Hij voegde eraan toe dat Azerbeidzjan, samen met ‘s werelds toonaangevende bedrijven, een aantal grote projecten uitvoert voor de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.

Asadov merkte op dat Azerbeidzjan groot belang hecht aan wederzijds voordelige partnerschappen en de voortzetting van productieve samenwerking op regeringsniveau binnen het GOS.

De deelnemers aan de bijeenkomst werden ook geïnformeerd over de post-conflictsituatie in de regio. Er werd opgemerkt dat Azerbeidzjan, dat zich inzet voor de vredesagenda, vastbesloten is om de inspanningen ter versterking van vrede en veiligheid in de regio voort te zetten.

Daarnaast bedankte de premier de regeringen van de GOS-lidstaten voor het organiseren van talrijke evenementen op hoog niveau ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de nationale leider van Azerbeidzjan, Heydar Aliyev, in hun landen.

Hij benadrukte de sleutelrol van de humanitaire sfeer in het versterken van wederzijds begrip en goede nabuurschapsbetrekkingen tussen de GOS-lidstaten.

De premier herinnerde eraan dat in 2025 de derde GOS Spelen in Azerbeidzjan zullen worden gehouden en sprak over de ervaring van het land met het organiseren van prestigieuze sportwedstrijden zoals de Europese Spelen 2015, de Islamitische Solidariteitsspelen 2017, het Europees Jeugd Olympisch Festival 2019, de UEFA club- en nationale competitiewedstrijden en de Formule 1 Grand Prix.

Over de CIS Games zei Asadov dat de Spelen een belangrijk humanitair sportproject zijn en helpen om de van oudsher vriendschappelijke betrekkingen tussen de volkeren van de deelnemende landen te versterken.

“We hebben een moderne infrastructuur voor sport, logistiek en toerisme en voldoende personeel. Al deze middelen samen met de absolute veiligheidsgaranties die de Azerbeidzjaanse staat biedt aan alle deelnemers en afgevaardigden, maken het mogelijk om te zeggen dat de wedstrijd succesvol en op hoog niveau zal worden gehouden,” voegde Asadov eraan toe.

Aan het einde van de bijeenkomst werd een aantal documenten ondertekend die gericht zijn op verdere verdieping van de samenwerking binnen het Gemenebest.

Voorafgaand aan de bijeenkomst bezochten Asadov en andere delegatieleiders de tentoonstelling “Eurazië is ons thuis” in het Park voor Wetenschap en Kunst “Sirius”.