President Aliyev: Georgië, Azerbeidzjan spelen sleutelrol in Europese energiezekerheid

President Ilham Aliyev heeft gezegd dat Georgië en Azerbeidzjan landen zijn die vandaag een belangrijke rol spelen in de Europese energiezekerheid.

Hij maakte de opmerkingen tijdens een persconferentie na zijn ontmoeting met de Georgische premier Irakli Garibashvili in Gabala op 7 april.

“Georgië en Azerbeidzjan zijn landen die vandaag een belangrijke rol spelen in de Europese energiezekerheid,” zei hij.

Het staatshoofd benadrukte dat deze rol toeneemt: “Natuurlijk leveren de vriendschappelijke betrekkingen tussen ons en de samenwerking op dit gebied een grote bijdrage aan de energiezekerheid van Europa. De export van Azerbeidzjaans aardgas naar Europa neemt met het jaar toe. In totaal zal Azerbeidzjan dit jaar 24,5 miljard kubieke meter gas naar de wereldmarkten exporteren, en dit cijfer stijgt van jaar tot jaar.”

Aliyev zei dat Azerbeidzjan en Georgië in de toekomst actief zullen werken aan nieuwe vormen van samenwerking op energiegebied.

De president merkte op dat dit werk al is begonnen.

“Dit is een grootschalig project en de succesvolle uitvoering ervan is uiteraard mogelijk dankzij de samenwerking van alle vier de landen. Tegelijkertijd hecht de Europese Unie, zoals u weet, groot belang aan dit project. Het is geen toeval dat ook de voorzitter van de Europese Commissie aan de ondertekeningsceremonie heeft deelgenomen,” zei hij.

De president herinnerde eraan dat Azerbeidzjan, Georgië, Hongarije en Roemenië eind vorig jaar een belangrijke overeenkomst hebben ondertekend en dat de eerste vergadering van de stuurgroep voor het groene-energieproject in februari van dit jaar in Bakoe heeft plaatsgevonden.

“Volgens het vorig jaar met de Europese Unie ondertekende memorandum van overeenstemming moeten wij tegen 2027 zorgen voor het vervoer van 20 miljard kubieke meter gas naar Europa alleen, en ik ben er zeker van dat wij dit cijfer zullen halen,” merkte hij op.

“Gezien de huidige geopolitieke situatie zijn energiezekerheidskwesties natuurlijk voor alle landen op de voorgrond getreden. Het Azerbeidzjaanse bedrijf SOCAR is al vele jaren met succes actief in Georgië. Volgens de informatie die ik gisteren [op 6 april] ontving, heeft SOCAR in Georgië 11.000 kilometer gaspijpleidingen aangelegd en levert het zo aardgas aan meer dan 830.000 abonnees”, aldus de president.

Aliyev voegde eraan toe dat de besproken onderwerpen één doel hebben – het verdiepen van de bilaterale samenwerking.

“Georgië en Azerbeidzjan staan al vele jaren in nauw contact met elkaar. Wij zijn vrienden en bondgenoten, en onze volkeren zijn verbonden door broederlijke banden,” zei hij.

Het staatshoofd voegde daaraan toe: “Alle besproken kwesties hebben één doel – het verdiepen van de bilaterale samenwerking en het nemen van alle nodige stappen voor de toekomst van onze volkeren. Vandaag zijn veel belangrijke kwesties besproken en we zullen onze toekomstige activiteiten baseren op de bereikte overeenkomsten.”

De president voegde eraan toe dat de betrekkingen tussen Georgië en Azerbeidzjan vele terreinen bestrijken – de defensie-industrie, onderwijs, cultuur, toerisme, technologie en landbouw.

“Natuurlijk worden de nodige stappen ondernomen om onze handelsomzet te vergroten. Ik ben er zeker van dat het bezoek van de Eerste Minister van vandaag een nieuwe impuls zal geven aan onze betrekkingen,” benadrukte het staatshoofd.

Hij voegde eraan toe dat de kennismaking met interessante historische plaatsen van zowel Georgië als Azerbeidzjan de vriendschap tussen beide landen verder versterkt.

Aliyev merkte op dat de ontmoetingen met Garibashvili regelmatig plaatsvinden.

“Toen ik in Georgië was, heb ik het district Mtskheta bezocht. Vandaag bezoekt u het district Gabala. Ik denk dat dit een zeer goede traditie is. Want op deze manier leren we de interessante historische plaatsen van zowel Georgië als Azerbeidzjan kennen, en dit versterkt onze vriendschap nog meer,” onderstreepte het staatshoofd.

Ondertussen zei de Georgische premier Irakli Garibashvili dat Azerbeidzjan niet alleen een buurland en vriend van Georgië is, maar ook een belangrijke strategische partner.

“Azerbeidzjan is niet alleen ons buurland en onze vriend, maar ook een belangrijke strategische partner,” merkte hij op.

“Gedurende vele jaren hebben wij historische projecten op verschillende gebieden uitgevoerd. Deze projecten hebben onze volkeren en landen dichter bij elkaar gebracht. We zijn op een goede manier van elkaar afhankelijk, en ik weet zeker dat dit nog vele jaren zo zal blijven,” voegde de premier eraan toe.

“Georgië is een betrouwbaar doorvoerland en doorvoerpartner. Zoals president Ilham Aliyev heeft gezegd, gaan we door met onze activiteiten en rusten we niet,” zei Garibashvili.

“We zullen een elektrische kabel door de bodem van de Zwarte Zee laten lopen. We ontwikkelen het Middle Corridor-project”, aldus de premier, die eraan toevoegde dat de twee landen een enorm potentieel hebben om groene energie naar Europa te transporteren. Beide landen zullen hierin meer investeren.

De premier zei dat Georgië en Azerbeidzjan op een gecoördineerde manier aan het Middencorridorproject werken.

“We werken samen en op een gecoördineerde manier aan het Middle Corridor-project”, zei hij.

Garibashvili voegde eraan toe dat “het ons doel is om in de nabije toekomst alle obstakels uit de weg te ruimen en gezamenlijk de infrastructuur te ontwikkelen.” Irakli Garibashvili merkte op dat in Georgië een nieuwe haven wordt gebouwd. “Na een jaar zal de spoorlijn Bakoe-Tbilisi-Kars zijn activiteiten uitbreiden. We zullen meer vracht kunnen aantrekken via de Midden-corridor”.

Aanbevolen artikelen