President Ilham Aliyev ontmoet premier van Hongarije

Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, heeft een ontmoeting gehad met Viktor Orban, premier van Hongarije, zo meldt Report.az.

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft de president van Azerbeidzjan bedankt voor zijn uitnodiging om als eregast deel te nemen aan de SPECA-top. Hij bracht de beste wensen over van het Hongaarse volk en feliciteerde president Ilham Aliyev met het herstel van de soevereiniteit van Azerbeidzjan en de stabilisatie van de situatie in de regio.

President Ilham Aliyev prees de uitgebreide ontwikkeling van de betrekkingen en vriendschappelijke banden tussen Azerbeidzjan en Hongarije, merkte op dat de twee landen nauw samenwerken op bilateraal niveau en binnen de Organisatie van Turkse Staten, en voegde eraan toe dat SPECA een nieuwe vorm van samenwerking heeft gecreëerd.

Viktor Orban sprak zijn dank uit voor de steun van Azerbeidzjan om Hongarije dichter bij de Turkse familie te brengen en de betrekkingen met de Organisatie van Turkse Staten te ontwikkelen.

Het staatshoofd merkte op dat Azerbeidzjan en Centraal-Aziatische landen vanuit politiek, economisch en geopolitiek oogpunt één ruimte vormen. “De economische integratie tussen deze landen verdiept zich nog meer. Nieuwe samenwerkingsprojecten en -platforms, die Centraal-Azië verbinden met de Kaspische en Zwarte Zee, worden ontwikkeld op het gebied van transport, energie, inclusief hernieuwbare energie en andere gebieden.”

Ze benadrukten dat de ceremonie waarbij samen met Hongarije de eerste steen wordt gelegd voor het Soltanli dorp in het door Hongarije ontruimde Jabrayil district van Azerbeidzjan van vitaal belang is, en onderstreepten dat dit project zal worden uitgevoerd met deelname van Hongaarse bedrijven.

Tijdens de bijeenkomst werd de succesvolle samenwerking tussen de landen binnen internationale organisaties opgemerkt. Ze prezen de ontwikkeling van economische, handels- en investeringsbetrekkingen tussen Azerbeidzjan en Hongarije. Vanuit dit oogpunt werd vooral het belang van energieprojecten tussen de twee landen onderstreept. Er werd ook gesproken over samenwerking op het gebied van toerisme, farmaceutica, transport, logistiek en andere gebieden.

18:44
De ontmoeting tussen Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, en Viktor Orban, premier van Hongarije, is begonnen.