President van Azerbeidzjan neemt deel aan top van ECO-leiders

De 16e top van de Organisatie voor Economische Samenwerking is van start gegaan in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, zo meldt Report.az.

President Ilham Aliyev van de Republiek Azerbeidzjan woont het evenement bij.

President van de Republiek Oezbekistan Shavkat Mirziyoyev verwelkomde president Ilham Aliyev en andere staatshoofden en regeringsleiders.

Ze poseerden samen voor een groepsfoto.

Het staatshoofd spreekt de top toe.

Toespraak van president Ilham Aliyev

-Geachte Shavkat Miromonovich,

Geachte staatshoofden en regeringsleiders,

Geachte deelnemers aan de top,

Ik wil mijn dank betuigen aan president van broederlijk Oezbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev voor de warme gastvrijheid.

Er ontwikkelt zich een succesvol strategisch partnerschap tussen Azerbeidzjan en Oezbekistan. Vorig jaar heb ik één staatsbezoek en twee werkbezoeken aan Oezbekistan gebracht. Bij elk bezoek ben ik getuige van de sociaaleconomische ontwikkeling die het resultaat is van de uitvoering van uitgebreide hervormingen in Oezbekistan. Ik feliciteer de leiders van Oezbekistan van harte met deze prestaties.

Het eerste staatsbezoek van Shavkat Mirziyoyev na zijn herverkiezing als president van Oezbekistan was een bezoek aan Azerbeidzjan. Hieruit blijkt eens te meer hoe diep de broederlijke betrekkingen tussen onze twee landen zijn.

Azerbeidzjan is als lid van ECO actief betrokken bij het werk van de organisatie. Vorige maand was de ECO Ministerraad te gast in Shusha. Gisteren vierde het Azerbeidzjaanse volk de derde verjaardag van de bevrijding van Shusha na een bijna 30 jaar durende Armeense bezetting.

De transport-logistieke infrastructuur van Azerbeidzjan is toegankelijk voor de ECO-lidstaten. De afgelopen jaren heeft Azerbeidzjan miljarden US dollars geïnvesteerd in zijn transportinfrastructuur. De Oost-West en Noord-Zuid transportcorridors die door Azerbeidzjan lopen, hebben van ons land een van de transport- en logistieke knooppunten in Eurazië gemaakt. De bouw van Azerbeidzjaanse delen van beide corridors is al voltooid. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de vrachtverwerkingscapaciteit van de spoorwegen langs deze twee corridors.

In de afgelopen 20 jaar is er meer dan 310 miljard US dollar geïnvesteerd in de economie van Azerbeidzjan, waarvan ongeveer 200 miljard US dollar in de niet-energiesector. Dit is een indicator van een goed investeringsklimaat in ons land.

Wij waarderen het dat Azerbeidzjan is gekozen als gastland voor het ECO Clean Energy Center.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van de hernieuwbare energiesector in Azerbeidzjan. Naast de rijke olie- en gasreserves heeft Azerbeidzjan ook 37 gigawatt aan windenergie en zonne-energie op land en 157 gigawatt aan windenergiepotentieel in de Azerbeidzjaanse sector van de Kaspische Zee.

In de nabije toekomst zal Azerbeidzjan ook een exporteur van groene en waterstofenergie worden. De contracten en intentieverklaringen die met buitenlandse investeerders – de grootste groene energiebedrijven ter wereld – zijn ondertekend, zullen Azerbeidzjan in staat stellen om de komende jaren tot 10 gigawatt aan hernieuwbare energie te produceren.

In oktober van dit jaar werd in Azerbeidzjan de 230 megawatt Garadagh zonne-energiecentrale ingehuldigd. Deze is ontwikkeld door het bedrijf Masdar en is de grootste zonne-energiecentrale in de Kaspische regio en de Kaukasus.

Van 2021 tot 2023 zijn er waterkrachtcentrales met een capaciteit van 170 megawatt gebouwd in het bevrijde Karabach en Oost-Zangezur. Tegen het einde van 2024 zullen de centrales naar verwachting 270 megawatt aan elektriciteit opwekken. Binnen een paar jaar moet de totale capaciteit van de waterkrachtcentrales in de gebieden die bevrijd zijn van de Armeense bezetting 500 megawatt bedragen.

Bijna 30 jaar lang hield Armenië ongeveer 20% van het grondgebied van Azerbeidzjan militair bezet. Als gevolg van de etnische zuivering door Armenië werden meer dan een miljoen Azerbeidzjanen verdreven van hun voorouderlijk land en werden vluchtelingen en binnenlandse ontheemden.

In de Patriottische Oorlog van 2020 versloeg Azerbeidzjan, gebruikmakend van zijn legitieme recht op zelfverdediging onder het VN-Handvest, Armenië op het slagveld en dwong het zelf de uitvoering af van 4 resoluties van de VN-Veiligheidsraad van 1993 die 27 jaar lang op papier waren blijven staan.

Tijdens de bezettingsjaren heeft Armenië 9 Azerbeidzjaanse steden en honderden dorpen weggevaagd. Het islamitische culturele en historische erfgoed van ons volk werd vernietigd, namelijk 65 van de 67 moskeeën werden met de grond gelijk gemaakt. De overige twee werden ontheiligd en gebruikt als stallen voor het houden van koeien en varkens.

Op 19 en 20 september van dit jaar lanceerde Azerbeidzjan een plaatselijke antiterreuroperatie en maakte in minder dan 24 uur een einde aan het illegale separatistische regime in Karabach en herstelde vervolgens volledig zijn soevereiniteit over zijn internationaal erkende grondgebied. Wij hebben onze territoriale integriteit en soevereiniteit met geweld en in overeenstemming met het internationaal recht en het Handvest van de VN hersteld en zijn daar trots op.

Ik ben de ECO-lidstaten dankbaar die Azerbeidzjan al hebben gefeliciteerd met onze historische overwinning.

Tot slot is Azerbeidzjan vastbesloten om de bilaterale en multilaterale samenwerking met de ECO-lidstaten verder te versterken, en wij verklaren ons bereid om als gastheer op te treden voor de volgende ECO-top.

Dank u wel.