SBS-chef: Transformatie van bedreigingen voor grensbeveiliging waargenomen in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren is een zekere verandering waargenomen in de bedreigingen voor de veiligheid aan de grenzen, de opkomst van nieuwe soorten grensoverschrijdende criminaliteit en de uitbreiding van de geografie ervan, aldus het hoofd van de staatsgrensdienst van Azerbeidzjan, generaal-kolonel Elchin Guliyev.

Hij maakte deze opmerkingen tijdens de 86e zitting van de Raad van commandanten van de grensbewakingstroepen van het GOS, die op 8 juni in Bakoe werd gehouden, zo meldt het rapport.

Volgens hem bepaalt dit op zijn beurt de relevantie van het zoeken naar en toepassen van nieuwe benaderingen en oplossingen om de grensbeveiliging te garanderen.

“In dit verband zijn de tijdige en correcte beoordeling van lopende processen, een alomvattende en effectieve aanpak bij het waarborgen van grensbeveiliging effectieve instrumenten om internationaal terrorisme, separatisme, grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder illegale migratie, smokkel van drugs en andere verboden materialen tegen te gaan,” zei Guliyev.

Hij merkte ook op dat de grensbeveiliging speciale aandacht krijgt van de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev.

“In de afgelopen 20 jaar heeft het staatshoofd verschillende militaire eenheden van de staatsgrensdienst meer dan veertig keer bezocht en persoonlijk kennis gemaakt met de situatie in de eenheden. Onder directe steun van de president werd en wordt een reeks maatregelen en activiteiten ter verbetering van het systeem van grensbeveiliging uitgevoerd,” voegde Guliev eraan toe.

De ambtenaar benadrukte dat de nodige maatregelen worden genomen om de grensinfrastructuur en de sociale bescherming van het personeel te verbeteren.

“Speciale aandacht wordt besteed aan het creëren van grensinfrastructuur in de gebieden die bevrijd zijn van de bezetting. Na het herstel van de territoriale integriteit van het land werden de nodige maatregelen genomen om dienst- en gevechtsoperaties te organiseren in de bevrijde delen van de staatsgrens. De aparte grensdivisie Gubadli, brigades van de snellereactiemacht en verschillende militaire eenheden zijn opgericht,” benadrukte het hoofd van de dienst.

Verder wees de ambtenaar erop dat in de huidige operationele situatie de staatsgrens de grens blijft waar de grootste inspanningen worden geleverd om de nationale veiligheid te garanderen.

“Tegen deze achtergrond worden kwesties van uitbreiding van internationale samenwerking aan de grenzen en consolidatie van gezamenlijke inspanningen om opkomende problemen op te lossen en stabiliteit aan de staatsgrenzen te waarborgen steeds belangrijker,” merkte hij op.

Hij merkte op dat de staatsgrensdienst groot belang hecht aan de uitvoering en ontwikkeling van zowel bilaterale als multilaterale samenwerking met grensdiensten op bilateraal, regionaal en internationaal niveau.

Om de samenwerking met grensdiensten van buurlanden te organiseren, worden er bijeenkomsten en overleg georganiseerd met vertegenwoordigers van Rusland, Kazachstan, Turkmenistan, Georgië, Türkiye en Iran, en wordt er nagedacht over nieuwe vormen en methoden van verdere samenwerking, zei hij.

Als voorbeeld van samenwerking noemde hij de ervaring met gezamenlijke preventieve maatregelen op de Kaspische Zee samen met Russische en Kazachse collega’s.

“Wederzijdse vriendschappelijke bezoeken van grensschepen worden ook uitgevoerd, werkvergaderingen op de lijn van grenscontrole en operationele organen worden gehouden, demarcatiewerkzaamheden aan de Azerbeidzjaans-Russische grens worden met succes voortgezet, operationele uitwisseling van informatie en coördinatie van kwesties die zich voordoen op het Azerbeidzjaans-Armeense deel van de staatsgrens,” voegde hij eraan toe.

Volgens hem gaat in het kader van de samenwerking bij de opleiding van professioneel personeel de opleiding van soldaten van de Tadzjiekse grenstroepen aan de Azerbeidzjaanse Academie van de Staatsgrensdienst door.

In mei van dit jaar vond de eerste diploma-uitreiking plaats van cadetten die met succes het vierjarige officiersprogramma hebben afgerond en de militaire rang van luitenant hebben gekregen.

Tijdens de bijeenkomst zei Maharram Aliyev, hoofd van de afdeling militaire zaken van de presidentiële administratie, dat Azerbeidzjan speciale aandacht besteedt aan grensbeveiliging.

Aliyev herinnerde eraan dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de nationale leider Heydar Aliyev de basis legde voor de grensbeveiliging van het land. Hij wees ook op de bijdrage van de grote leider aan de opleiding van Azerbeidzjaanse officieren.

“Azerbeidzjan besteedt speciale aandacht aan grensbeveiliging. Als gevolg van de oorlog is ons land bevrijd en is de territoriale integriteit hersteld. Er wordt gewerkt aan nieuwe methoden om de grenzen van onze staat te beschermen,” merkte de presidentiële adjudant op.

Aliyev benadrukte dat Azerbeidzjan zich inzet voor duurzame vrede in de zuidelijke Kaukasus.

“In dit verband is het ook belangrijk om de grenzen en de algehele consolidatie op dit gebied te beschermen en te beveiligen. Ik heb er vertrouwen in dat de activiteiten van de Raad in de toekomst ook zullen bijdragen aan het versterken van onze samenwerking,” benadrukte hij.