UNESCO-forum benadrukt vernietiging van Azerbeidzjaans cultureel erfgoed in Armenië

De voorzitter van de Vrouwenraad van de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap, Azerbeidzjaans parlementslid Malahat Ibrahimgizi heeft het land en de gemeenschap vertegenwoordigd op het 3e UNESCO Wereldwijde Forum tegen Racisme en Discriminatie.

Report.az meldt dat het forum, dat van 29 november tot 1 december werd gehouden in Sao Paulo, Brazilië, werd bijgewoond door hoge ambtenaren van UNESCO-lidstaten, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en deskundigen.

Tijdens een paneldiscussie sprak Malahat Ibrahimgizi over de deportatie van Azerbeidzjanen uit Armenië en aspecten die wezen op de rassendiscriminerende aard van deze deportatie. Ze wees op het belang van internationale inspanningen, waaronder het huidige UNESCO-forum in de strijd tegen rassendiscriminatie.

Malahat Ibrahimgizi merkte op dat aanvallen op cultureel erfgoed een van de meest weerzinwekkende vormen van rassendiscriminatie zijn, en gaf gedetailleerde informatie over de vernietiging van Azerbeidzjaans cultureel erfgoed in Armenië. In haar toespraak wees ze op de rol van UNESCO op het gebied van de bescherming van cultureel erfgoed en bevestigde ze de oproep van de gemeenschap aan de organisatie om een missie naar Armenië te sturen om de staat van het Azerbeidzjaanse culturele erfgoed in dit land uitgebreid te beoordelen.

De vertegenwoordiger van de gemeenschap benadrukte haar bereidheid om met UNESCO samen te werken ten behoeve van een wereld waarin etnische en culturele diversiteit wordt beschermd, waar alle mensen in waardigheid en vrede leven en waar geen plaats is voor racisme en discriminatie.

In de marge van het forum had Malahat Ibrahimgizi ontmoetingen met hooggeplaatste vertegenwoordigers van lidstaten en internationale organisaties.

De deelname van de West-Azerbeidzjaanse gemeenschap aan het forum is een belangrijke stap om haar mensenrechtenagenda in de internationale arena te promoten. De gemeenschap zal zich blijven inspannen om het recht op terugkeer van uit Armenië verdreven Azerbeidzjanen onder de aandacht te brengen binnen relevante internationale fora.