Verklaring over West-Azerbeidzjan gepubliceerd als officieel document van PACE

De schriftelijke verklaring over de kwestie van West-Azerbeidzjan, ingediend door parlementslid Kamal Jafarov, de vice-voorzitter van de Jeugdunie van de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap, lid van de delegatie van Azerbeidzjan bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE), de voorzitter van de Subcommissie mensenrechten van de PACE, werd gepubliceerd als het officiële document van de PACE, nadat het de steun had gekregen van een voldoende aantal leden van de Vergadering, vertelde de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap aan AZERTAG.az.

De schriftelijke verklaring, ondertekend door 31 leden van de Vergadering, die 3 fracties vertegenwoordigen, uit 10 landen (Oostenrijk, Azerbeidzjan, Duitsland, Italië, Letland, Nederland, Polen, Roemenië, Türkiye, Oekraïne) dringt er bij de Raad van Europa en de internationale gemeenschap op aan om het recht op terugkeer van uit Armenië verdreven Azerbeidzjanen te steunen en roept de rapporteurs van de PACE op om deze kwestie op hun agenda te zetten. De leden eisen van de regering van Armenië dat zij zorgt voor de veilige terugkeer van Azerbeidzjanen die uit hun eigen huizen zijn verdreven, hun rechten en veiligheid waarborgt en ermee instemt internationale missies te sturen om in dit proces te assisteren.

De gemeenschap van West-Azerbeidzjan beschouwt de goedkeuring van dit document als een mijlpaal in het verkrijgen van internationale steun voor de veilige en waardige terugkeer van Azerbeidzjanen die uit Armenië zijn verdreven.

De volledige tekst van de schriftelijke verklaring is als volgt

“Titel: Waarborging van het recht op terugkeer en gerechtigheid voor verdreven Azerbeidzjanen

Wij, ondergetekenden, zijn diep bezorgd over het onrecht dat Azerbeidzjanen wordt aangedaan door etnische zuiveringen en gedwongen massadeportaties,

Overwegende dat de etnische zuivering tegen Azerbeidzjanen in Armenië systematisch werd uitgevoerd door overheidsinstanties,

Uiting gevend aan zijn diepe bezorgdheid over de systematische vernietiging van het Azerbeidzjaanse culturele erfgoed in Armenië en herinnerend aan oproepen aan de UNESCO om een onderzoeksmissie naar dit land te sturen,

Benadrukkend dat het recht op terugkeer is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale instrumenten,

Erkennend de West-Azerbeidzjaanse Gemeenschap, opgericht in 1989, als een verenigende stem die de verdreven Azerbeidzjanen vertegenwoordigt,

Zich verheugend over het aanbod van de Gemeenschap aan Armenië om een dialoog aan te gaan,

Lovend over het feit dat de Gemeenschap de beginselen van territoriale integriteit en soevereiniteit van staten hoog houdt,

Ook lovend over de bereidheid van de Gemeenschap om vreedzaam met Armeniërs samen te leven zodra zij naar hun huizen terugkeren,

Wij dringen er bij de Raad van Europa op aan het recht op terugkeer van de uit Armenië verdreven Azerbeidzjanen te steunen,

roepen de rapporteurs van de PACE op om het recht op terugkeer van Azerbeidzjanen uit Armenië aan te pakken,

doen een beroep op de regering van Armenië om in te gaan op de oproepen van de Gemeenschap tot dialoog, de veilige terugkeer van de Azerbeidzjanen te garanderen en hun rechten en veiligheid te waarborgen, en stemmen in met het sturen van internationale missies om bij dit proces te helpen.”