Verklaring van de woordvoerder van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, over Armenië en Azerbeidzjan

President Michel is zich intensief blijven inzetten voor het normalisatieproces tussen Armenië en Azerbeidzjan. Zijn inspanningen van de afgelopen weken, gesteund door Toivo Klaar, SVEU voor de zuidelijke Kaukasus, waren prioritair gericht op de aanpak van de humanitaire situatie van de Armeniërs in Karabach.

SVEU Klaar en het team van Voorzitter Michel hebben veelvuldig contact gehad met Bakoe, Jerevan en vertegenwoordigers van de Armeniërs in Karabach om een oplossing uit te werken voor het deblokkeren van de toegang.

De huidige humanitaire situatie ter plaatse verslechtert snel; er moeten absoluut stappen worden ondernomen om in de behoeften van de lokale bevolking te voorzien.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft een stapsgewijze aanpak voorgesteld die de opeenvolging weerspiegelt van de volledige werking van de Lachin-corridor en de opening van de Ağdam-route.

De opeenvolging van deze stappen en het type vracht dat via elk van deze wegen zou worden aangevoerd, evenals de bijbehorende procedures, vormden de kern van de recente besprekingen.

De EU is er vast van overtuigd dat de Lachin-corridor moet worden gedeblokkeerd, overeenkomstig eerdere overeenkomsten en het arrest van het Internationaal Gerechtshof, en merkt op dat het gebruik van de Ağdam-route voor de bevoorrading ook deel kan uitmaken van een concrete en duurzame oplossing voor de voorziening in dringende en dagelijkse basisbehoeften. De besprekingen over deze elementen zijn begonnen na de laatste bijeenkomst van de leiders in Brussel op 15 juli 2023.

De EU heeft ook benadrukt dat Bakoe de Armeniërs in Karabach duidelijkheid moet verschaffen over de procedures voor hun bewegingen door de Lachin-corridor van en naar Armenië.

Tegelijkertijd waren de uitwisselingen ook gericht op het zo spoedig mogelijk herstellen van de elektriciteits- en gasvoorziening voor de Armeniërs in Karabach.

Afgezien van de onmiddellijke situatie heeft de EU benadrukt dat de erfenissen van het conflict moeten worden aangepakt om een duurzame oplossing op lange termijn mogelijk te maken.

Een dialoog tussen Bakoe en vertegenwoordigers van de Armeniërs die in de voormalige autonome oblast Nagorno-Karabach wonen, is in dit verband van essentieel belang. De rechten en veiligheid van de Armeniërs in Karabach moeten worden gegarandeerd en de besprekingen over specifieke modaliteiten moeten zo snel mogelijk van start gaan.

De dialoog tussen Bakoe en de Armeniërs in Karabach moet het vertrouwen versterken. Daartoe heeft de EU verschillende suggesties gedaan voor internationale steun aan dit proces, alsmede voor betrokkenheid ter plaatse om de uitvoering van de bereikte overeenkomsten te ondersteunen.

Alle bovengenoemde inspanningen hebben slechts één doel: zorgen voor een onomkeerbare normalisering van de betrekkingen tussen Bakoe en Jerevan ten gunste van alle bevolkingsgroepen ter plaatse. Het is nu tijd voor moedige compromisoplossingen, ook in het licht van de escalatie van vandaag.

De EU is bij deze inspanningen betrokken met andere internationale actoren, door middel van regelmatige persoonlijke contacten en gedachtewisselingen over de beste manier om de huidige onhoudbare situatie aan te pakken.

Referentie: European Council