VN-Mensenrechtenraad bespreekt rapport Azerbeidzjan en beoordeelt het positief

Het 4e periodieke verslag van de Republiek Azerbeidzjan werd op 14 november behandeld in het kader van de 44e zitting van de Werkgroep Universele Periodieke Doorlichting (UPR) van de VN-Mensenrechtenraad, zo meldt Karabach24, onder verwijzing naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan werd op het evenement vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van vice-minister van Buitenlandse Zaken Samir Sharifov.

Tijdens de toetsing van de UPR, die om de vijf jaar plaatsvindt, wordt beoordeeld in hoeverre een VN-lidstaat zijn internationale verplichtingen op het gebied van de bescherming van de mensenrechten nakomt en worden passende aanbevelingen gedaan aan de staat, wiens verslag door andere staten wordt gehoord.

In zijn toespraak gaf de onderminister gedetailleerde informatie over het werk dat wordt uitgevoerd in Azerbeidzjan, de samenwerking in het kader van internationale mensenrechtenmechanismen, het staatsprogramma “Grote Terugkeer”, het probleem van vluchtelingen en binnenlandse ontheemden als gevolg van Armeense agressie, feiten van schending van de rechten van Azerbeidzjanen, het probleem van vermiste personen, enz.

In het kader van de UPR over Azerbeidzjan hebben vertegenwoordigers van ongeveer 120 VN-lidstaten gesproken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot de mensenrechten in Azerbeidzjan.

De overgrote meerderheid van de landen had grote waardering voor de hervormingen van de mensenrechten in Azerbeidzjan en beval aan om de positieve dynamiek op dit gebied voort te zetten.